Otomatik hesap bilgileri paylaşımı: Türkiye vergi verilerini Almanya’ya rapor ediyor

Otomatik bilgi paylaşımı anlaşmasının uygulamaya geçmesiyle yurtdışındaki milyonlarca insanımız ne yapacağını bilmez halde. Federal Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan  milyonlarca Türkiye kökenlinin banka hesaplarıyla ilgili dökümler gönderilmeye devam ediyor.

Yurtdışı Türklerinde, küresel vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefleyen “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi Anlaşması”nın ardından vatandaşlarımız arasındaki huzursuzluk da sürüyor.

Türkiye dışındaki yaklaşık 7 milyon Türkiye kökenli ve Türkiye’deki yakınlarıyla 20 milyona yakın insanımızı ilgilendiren otomatik bilgi paylaşımına ilişkin bazı önemli bilgileri buradan aktaralım. 2017 İsviçre örneği ve Alman vergi makamlarının yasal olarak tartışmalı vergi CD’leri satın alması hala aklımızda.

YASA NEYİ KAPSAR?

AEOI ( finansal hesap bilgilerinin otomatik bilgi alışverişi), vergi kaçakçılığını önlemek için uluslararası anlaşmadır.

Bu anlaşmayı 21.04.2017 tarihinde Paris’te, Türkiye’de imzaladı.

Bu imzaya rağmen Ağustos 2020’de Türkiye Maliye Bakanlığı internet sitesinde Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Almanya’daki yetkililere başlangıçta veri verilmemesi gerektiğini duyurdu ve bazı şahıslarda karmaşıklığı yarattı.

Ancak aynı zamanda Avrupa Birliği, tüm üye devletlere otomatik olarak rapor vermeyen katılımcı devletlere yönelik yaptırımlar konusunda uyardı. Böylelikle otomatik bilgi alışverişinin içeriği 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’de artık uygulanıyor ve Almanya’da ikamet eden kişilerin mali verilerini otomatik olarak uluslararası tek tip bir elektronik formatta rapor ediyor.

Bilgi alışverişi prensip olarak bir sonraki yılın 30 Eylül’üne kadar gerçekleşir, bu nedenle 2021 vergi verileri 30 Eylül 2022’e kadar teslim edilecek.

Mali veriler, Türk bankaları ve sigorta şirketleri ile yabancı finans kuruluşlarının Türkiye şubeleri tarafından Türk vergi makamlarına bildirilecek ve bunlar tarafından otomatik olarak yurt dışına gönderilecektir.

KİMLERİ KAPSAR?

1.Gerçek kişiler tarafından bildirilecek mali veriler arasında hesap sahibi, vergi numarası, banka, hesap numarası, hesap bakiyeleri, faiz, temettü, sermaye kazançları gibi gelirler ile bazı sigorta poliçeleri ve emeklilik sözleşmelerinden yapılan ödemeler yer almaktadır.

2.Aynı durum, tüzel kişi/kuruluşların ( vakıflar dahil) sahip olduğu hesapların da bildirilmesi zorunludur. Raporlama standardı ayrıca pasif tüzel kişilikleri (ticari faaliyette bulunmayan ancak varlıkları yöneten şirketler) kontrol etme ve gerekirse bu tüzel kişilikleri fiilen kontrol eden gerçek kişileri raporlama yükümlülüğünü içerir. Hesabın hak sahibi belirlenmelidir. Kimlik belirleme kuralları, hesapların mevcut olup olmamasına veya yeni açılacak olmalarına göre farklılık gösterir.

ALMANYA’DAKİ TÜRK VATANDAŞININ VERİLERİ DE Mİ BİLDİRİLİYOR ?

Türkiye’nin Almanya’ya vergi verilerini bildirip bildirmeyeceği, uyruğa değil, ikamet yerine bağlıdır. Müşterinin ikamet ettiği yere ek olarak Türkiye’de bir adresi varsa,  yalnızca asıl ikamet yerine bakılır . Banka belgelerinde veya vergi durumuyla ilgili bilgilerde Türkiye dışında ikamet edildiğine dair belirtiler varsa, müşteri veri alışverişini önlemek için uygun belgelerle Türkiye’deki ana ikamet yerini kanıtlamalıdır.

PROSEDÜR NASILDIR ?

Vergi verilerinin alınmasından sonra, Alman vergi makamları öncelikle yıllık gelir vergisi beyannamelerinde doğru ve eksiksiz beyan edilip edilmediğini kontrol eder. Tutarsızlık olması durumunda, kısmen tahminlere dayalı olarak,  önceki dönemler için ek vergi ödemeleri artı faiz belirlenebilir. Vergi kaçakçılığı iddiası da oluşabilir. Bu, suç oranına göre, para cezası veya hapis cezası, hatta ağır suçta on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir (§ 370 AO).

İkinci adımda, vergi dairesi rapor edilen verilerin başka hangi sonuçlara izin verdiğini kontrol eder. Türkiye’deki hesap bakiyesi veya varlıkların miktarı, varlıkların kaynağı hakkında soru işaretleri yaratabilir: vergilendirilen gelir raporlanan varlıkları oluşturmaya yeterli değilse, yasadışı para, vergilendirilmemiş miras veya hediyelerden gelebilir.

MİRASÇILARA DİKKAT

Vergilendirilmemiş varlıkları devralan,  böyle mirası kabul eden,  yani vasiyetçinin vergi suistimalini sürdüren ve daha sonra da bildirmeyen kişi, kendisini de kovuşturmaya maruz bırakır.

Kara para, hediyeler ve özellikle miras yoluyla ciddi vergi kaçakçılığı hızla sağlanmaktadır.

Ne yapabilirsiniz?

2021’de Almanya’ya vergi verilerinin raporlanmasının dahil edilmesi, güvende olmak istiyorsanız, yaklaşan bilgi alışverişinden önce mutlaka uzmanlar tarafından hazırlanmış bir öz açıklama sunmalısınız.

BU ANLAŞMADAKİ ELEŞTİRİ?

Veri koruma yasasını pek dikkate almayan bir anlaşmadır, şahısların müsaadesi olmadan ve herhangi bir suç nedeni bulunmadan,  veriler  otomatikman gönderiliyor. Ayrıca, hassas verilerin korunması garantili olmayabilir, siber saldırılar nedeniyle tehlikeye girebilir ve yanlış kişilerin eline geçebilir.

Heilbronn – Avukat Seza Serbest Olgun

FOTO: Omid Armin on Unsplash

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*